In English
Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEINK

 

KÖZÉPPONTBAN AZ ADAT - SCIENCE CAFÉ SOROZAT

A Gazdálkodástudományi Kar Kutatási Bizottsága Science Café sorozatot hirdet „Középpontban az ADAT” címmel. A félév során négy alkalmat tervezünk, melyre minden kollegát szeretettel várunk, hogy egy kávé mellett beszélgessünk a Faculty Clubban. 

A sorozat célja, hogy körül járjuk a különböző kutatásokban az adatgyűjtés és adatelemzés eltérő aspektusait. Nem kutatásmódszertani beszélgetéseket tervezünk, hanem sokkal inkább az adatgyűjtés technikai kivitelezéséről, adatbázisokhoz való hozzáférés lehetséges módjairól beszélgetnénk. Az adatok elemzéséhez milyen szoftverekhez és hogyan juthatunk hozzá az egyetemen belül és kívül. Az adatfelvétel során milyen etikai kérdéseket kell megfontolnunk.

Beszélgetőtársakat az egyetem különböző kutatásaiban résztvevő szakértők közül hívtunk meg, akik hasznos tanácsokkal szolgálhatnak minden egyetemi kutató számára. 

Adatbázisokhoz való hozzáférés – másodlagos adatok elérése

2019. 02. 27. 17.20 Faculty Club
 
A beszélgetés során körül járjuk a következő kérdéseket: A Corvinusos kutatók milyen adatbázisokat használnak, illetve szeretnének használni az egyetemi kutatásokhoz? Jelenleg milyen adatbázisok érhetők el az Egyetemen? Hogyan lehet ezekhez hozzáférni? Ha olyan adatbázishoz szeretnénk hozzáférni, amihez az Egyetemnek jelenleg nincsen előfizetése/jogosultsága, akkor mi a teendő? A beszélgetésben érintjük a következőket például: Euromonitor, KSH, MNB, NAV, Bloomberg, EUROSTAT.
 
Meghívott beszélgetőtársak:

 • Agárdi Irma (Marketing és Média Intézet)
 • Csengődi Sándor (Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet)
 • Havran Dániel (Kutatási Igazgató, Gazdálkodástudományi Kar)
 • Hoffmann Ádám (Egyetemi Könyvtár)
 • Mezősi András (REKK)

 

Adatelemzési környezet - Bolyongás az adat körül

2019. 03.20. 17.20 Faculty Club
 
Napjainkban az adatelemzési feladatok szinte valamennyi szakterületen megkerülhetetlenek. Az adatokra épülő kutatás egy fontos kérdése, hogy milyen adatfeldolgozási környezet illeszkedik egy felmerülő problémához és a felhasználóhoz. A választott platformtól elvárjuk, hogy kellően rugalmas legyen, lehetővé tegye a gyors és hatékony modell kialakítást és a tudományos közéletben kellően elfogadott legyen. A beszélgetés témája napjaink meghatározó adatelemzési környezeteinek jellegzetességei, a megoldások erősségei, illetve a felhasználás nehézségei. Kitérünk az egyetemen elérhető megoldásokra és arra is, hogy milyen típusú kérdések megválaszolására lehet egy adatelemzési környezetet hatékonyan használni és kik a tipikus felhasználók. 
 
Meghívott beszélgetőtársak:

 • Fodor Szabina (Informatika Intézet)
 • Kő Andrea (Informatika Intézet)
 • Jámbor Attila (Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék).
 • Mitev Ariel (Marketing és Média Intézet)

 

Adatfelvételi módszerek, adatkezelési szabályok

2019. 04.17. 17.20 Faculty Club

Vendégeink azokat a kvalitatív és kvantitatív kutatásokat segítő adatfelvételi módszereket és eszközöket mutatják be, amelyek az egyetemünkön elérhetők, és az oktatók-kutatók számára talán kevésbé ismertek. Milyen tapasztalatai vannak a kollégáknak ezekkel az eszközökkel kapcsolatban? Milyen különlegességei, lehetőségei vagy éppen korlátai vannak az így gyűjtött adatoknak? Milyen elvárásoknak kell megfelelnünk ezen adatok kezelésekor? Beszélgetésünkön szó esik majd a szemkamerás vizsgálatokról, a Sóházban lévő viselkedéselemző laborról, valamint a Székesfehérváron épülő többfunkciós laboratóriumról is. 

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Neulinger Ágnes (Marketing és Média Intézet)
 • Rosta Miklós (Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék)
 • Sass Judit (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)
 • Vinczéné Fekete Lídia (Tanárképző és Digitális Tanulási Központ)

 

Kutatásetikai kérdések

2019. 05. 2. 17.20 Faculty Club
 

Az idei tanévben kezdte meg munkáját a kutatásetikai bizottságot előkészítő munkacsoport, melynek célja, hogy egy olyan kutatásetikai ajánlásokat fogalmazzon meg, amely megfelelően képes szabályozni és támogatni az egyetemünkön folyó kutatásokat. Az előkészítési folyamat során összegyűjtött tapasztalatokról és kihívásokról, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatokról beszélgetünk.

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Csesznák Anita (Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet, Statisztika Tanszék
 • Kerezsi Marica (Adminisztratív Igazgatóság)
 • Primecz Henriett (Vezetéstudományi Intézet)
 • Sass Judit (Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)
 • Vicsek Lilla (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)

 
 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk tudományos kávézásra!
 

 

 

KORÁBBI RENDEZVÉNYEK

 

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2018

 

2018-ban a Magyar Tudomány Ünnepén a Corvinus Egyetem programsorozatának több több részvevő eseménye is az EFOP 3.6.3. projekt keretében végzett kutatásának eredményeit mutatja be az érdeklődőknek.

 

Bemutatkoznak az EFOP-munkacsoportok - 2018.11.22.

Időpont: 11:50-13:10

Helyszín: C.510

Szervező: Világgazdasági Intézet, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

A program keretében két panelbeszélgetésre kerül sor.

A Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet képviseletében Benczes Réka és kutatócsoportjának tagjai mutatják be a Keretezés és Kommunikáció Kutatócsoport 2018. első félévi működését:

 • Benczes Réka: Keretezés a kommunikációtudományban
 • Somogyi Krisztián Péter: Keretezés a politikai kommunikációban
 • Szabó Lilla: Keretezés az álhírekben

Majd a Világgazdasági Intézet képviseletében Kollai István mutatja be Közép-Európa jövője – Társadalmi-gazdasági tendenciák, globális kontextusban kutatócsoport 2018. első félévi működését:

 • Kollai István: Hogyan kutathatóak a gazdasági és a szociokulturális alrendszerek közötti kölcsönhatások?
 • Tóth Bálint: Regionális kooperációk Közép-Európában

A Corvinus Egyetem Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett eseményei itt érhetők el.

Karrier narratívák: válaszutak és döntések - 2018. 11. 23. 

Időpont: 10.00-12.00

Helyszín: Könyvtár, Akvárium terem

Szervező: Vezetéstudományi Intézet, Szervezeti Magatartás Tanszék 

 

EFOP 3.6.3. Kutatói életpályamodell kialakítása, mint fejlődési/fejlesztési folyamat: következményei a (fiatal) kutatók és felsőoktatás számára

Kutatásunk célja a fiatal oktató- kutatói karrierútak feltárása volt, különös tekintettel a lehetséges siker és fenntarthatósági értelmezésekre, az őket befolyásoló külső és belső tényezőkre. Narratív interjúkat készítettünk 30 fiatal oktató-kutatóval a BCE Gazdálkodástudományi karán, és ezek mentén megfogalmazódó főbb eredményeinkről szeretnénk beszélgetni Veletek.

Ha foglalkoztat, hogy melyek a kritikus karrier döntési helyzetek, hogy milyen megküzdési stratégiák vannak, és melyek segítenek a fenntartható és/vagy sikeres karrier (ki)alakításában, gyere kutatási workshopunkra és gondolkodj velünk együtt kutatási eredményekről, saját tapasztalatokról.

 

Akarsz róla beszélni? -
Science Café sorozat a doktori képzésről nem (csak) doktoranduszoknak!

A Corvinus Doktori Iskolák és a G-kar Kutatási Bizottsága Science Café sorozatot hirdet a doktori témavezetés aktuális kérdésiről . A félév során három alkalmat tervezünk, melyre témavezetőket és doktoranduszokat egyaránt várunk, hogy egy kávé mellett beszélgessünk az elmúlt két év tapasztalatiról és a következő évek kihívásairól a Faculty Clubban.

 

Akarsz róla beszélni? - Komplex vizsga után a PhD képzésben

2018. október 24. 17.20 Faculty Club

Science Café témavezetők és doktoranduszok részvételével. A kötetlen beszélgetés során azokról a tapasztalatokról lesz szó, mely az első PhD komplex vizsgán szereztünk. Ezen kívül előre tekintünk, mi várható a PhD képzés második szakaszában, milyen kihívásokat állít az új rendszer a témavezetők és a doktoranduszok elé egyaránt. Ezen belül szó lesz az új publikációs követelményekről is, melyekről a napokban születik döntés a Doktori Iskolákban.

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Aczél Petra (Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola)
 • Benczes István (Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola)
 • Balázs Zoltán (Politikatudományi Doktori Iskola)
 • Kő Andrea (Gazdaságinformatika Doktori Iskola)
 • Michalkó Gábor (Gazdálkodástani Doktori Iskola)

Az esemény nyelve: magyar

Kérjük jelezze itt részvételi szándékát!

Akarsz róla beszélni? - Publikációs stratégiák PhD hallgatók és témavezetők között

2018. november 15. 17.20 Faculty Club
 

A sorozat második Science Café alkalmán a publikációs stratégiák témakörét járjuk körül. Hogyan publikáljon együtt témavezető és diákja? Milyen etikai kérdések merülhetnek fel? Milyen publikációs elképzelések léteznek a doktoranduszok céljai között? Milyen publikációs stratégiákat követnek a témavezetők és a doktoranduszok?

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Nagy Beáta (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)
 • Primecz Henriett (Vezetéstudomány, főszerkesztő)
 • Szabó Zsolt Roland (Vezetéstudományi Intézet)
 • Tasnádi Attila (Society and Economy, főszerkesztő)

 Az esemény nyelve: angol

Kérjük jelezze itt részvételi szándékát!

Akarsz róla beszélni? - Doktori Iskolák illeszkedése az Egyetemi kutatási stratégiához

2018. december 5. 17.20 Faculty Club

A készülő egyetemi és a már elkészült kari kutatási stratégiák állnak a beszélgetés fókuszában. Hogyan néznek ki ezek a stratégiák, melyek a fő kutatási irányok egyetemi szinten és az egyes karokon? Az is stratégiai kérdés, hogyan illeszkedhetnek a doktoranduszok kutatási témái a kutatási stratégiához? Vajon a doktoranduszok hozzák-e a doktori iskolába a témákat, vagy a doktori iskola írja ki azokat?

Meghívott beszélgetőtársak:

 • Gulácsi László (Tudományos rektorhelyettes)
 • Havran Dániel (Kutatási Igazgató, Gazdálkodástudományi Kar)
 • Michalkó Gábor (Corvinus Doktori Iskolák)

Az esemény nyelve: magyar

Kérjük jelezze itt részvételi szándékát!

Aat C. Liefbroer: Social Background and Risky Demographic Behaviour - előadás

 

A PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola a "Tehetségből fiatal kutató. A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban" című,  EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítójú projekt keretében rendezi meg

Aat C. Liefbroer  "Social Background and Risky Demographic Behaviour: A Cross-National Analysis of the Role of Parental Education, Growing Up Without Both Parents and Sibling Size" című előadását.

Időpont: 2018. április 18., 14:00 óra

Helyszín: KSH, Budapest, Keleti Károly 5‒7., Fényes Elek terem

Az előadás nyilvános, ám regisztrációhoz kötött. A regisztrációt kérjük 2018. április 15-ig a következő címre küldeni: nki[kukac]demografia.hu címre!

 

Nemzetközi kihívások a PhD. témavezetésben - Science Café 

Dr. Stocker Miklós, egyetemi adjunktus beszámolója az EDAMBA-EIASM Ph.D. témavezetői szemináriumról (Barcelona, 2018. január)

 

Helyszín: C épület, Akvárium

Időpont: 2018. 03. 19., 17:00

 

Dr. Stocker Miklós az EDAMBA-EIASM szervezésében 2018. januárjában vett részt a 7. Ph.D. témavezető szemináriumon a Gazdálkodástani Doktori Iskola és az egyetem EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” programjának támogatásával.

Számos országból érkeztek résztvevők a szemináriumra, így sokat tanulhattak egymástól a teljesen különböző egyetemi témavezetői rendszerek, kulturális különbségek és doktorandusz hallgatói elvárások területén. A képzés főbb témái:

 • témavezetői szeminárium témái
 • doktori témavezetés tudománytörténeti állomásai
 • doktorandusz hallgatók és témavezetőik elvárásai
 • közös témavezetés
 • nemzetközi doktorandusz hallgatók (és témavezetőik) kihívásai

A kurzus számos dilemmát vetett fel, mint a Ph.D. disszertációk szerepe régen és ma, a doktorandusz-témavezetői helyzetek kihívásai, vagy mint az intézmény felelősségének kérdései. Ezekről és a workshop egyéb témáiról, azok hazai relevanciájáról fogunk eszmét cserélni egy kávé mellett ezen a Science Café beszélgetésen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitórendezvény: 2017.12.04

 Meghívó

Sajtóközlemény: 2017.09.07

Sajtóközmény

 

Utolsó frissítés: 2019.04.12.